Välkommen till Regnbågens förskola!

loading...

Regnbågens förskola är en förskola där barnen står i fokus. Vi ger alla barn i verksamheten en trygg, omsorgsfull, lustväckande och stimulerande vardag med närvarande och aktivt medforskande pedagoger. 

Regnbågens förskola ligger i ett lugnt bostadsområde i Sunda/Peterslund och vi har två avdelningar, Droppen för 1-3 åringar och Skatten 3-6 åringar.

Avdelningarna samverkar mycket tillsammans och vi erbjuder ditt barn en indivduell inskolning med omsorg och utveckling. Tillvaron på förskolan består sedan av fri lek och upptäckaranda utifrån barnets samt barngruppens inflytande och delaktighet. Detta i kombination med pedagogledda lärandesituationer och undervisning med grund i styrdokument där vi upptäcker omvärlden och allt i den med kroppen som redskap, alla våra sinnen samt med alla våra kompisar. Lärotilllfällena är såväl åldersindelade som tvärgruppsindelad för ett dynamiskt samspel!

Vi vill erbjuda en bra kost i vår verksamhet och därför lagar vår kock all mat från grunden. Vi erbjuder mycket frukt och grönsaker.

På Regnbågen värnar vi om att vara ute mycket och erbjuder många stunder i utemiljöerna, vi går ofta till skogen och ibland ger vi oss iväg på äventyr såväl runt knuten som till något spännande mål en bit iväg. Inget äventyr är för stort för oss!


Förskolans öppettider: 
6.00 - 17.30 måndag-fredag


Öppettiderna anpassas efter vårdnadshavares arbetstider.

Några av våra hörnstenar 
 

* Trygghet, delaktighet och uppmuntran till självständighet.

* En noggrant förberedd miljö.

* Pedagogen, som handleder och inspirerar. Pedagogen finns alltid där för barnet .

Vi anser att miljön är en viktig del i barnens lärande, trygghet och utveckling. Vi försöker att utveckla inne- och utemiljön efter de behov som finns för stunden. Miljön ska locka och inspirera till nyfikenhet och utveckling.

Föräldrasamverkan är en viktig del för oss, du som förälder har den viktigaste rollen i ditt barns liv och tillsammans med dig/er vill vi skapa en trygg och värdefull tid hos oss. Du är alltid välkommen att framföra dina åsikter direkt till oss pedagoger eller till vår förskolechef. Vi erbjuder föräldraråd två gånger per år och där får du som vårdnadshavare möjlighet att vara med i förskolans utvecklingsarbete.

Vi strävar efter självständiga, trygga och glada barn i en lugn och harmonisk miljö

17

Skatten; Idag har Hello Kitty-gruppen fortsatt med Stop Motion och lagt på ljud på filmerna som de har gjort idag. Vi har även rimmat tillsammans och testat att skriva utifrån ordbilder. Barnen har fått en egen skrivbok att använda. De andra grupperna har varit ute på fm och Hello Kitty-gruppen går ut efter lunch.

14

Idag var det Hästgruppens tur att prova på att göra filmer i Stop Motion. Vi tittade på förra gruppens filmer först och funderade tillsammans på hur leksakerna kunde röra sig. Kanske var det snören eller någon osynlig? Sedan gjorde vi en film tillsammans allihop. Därefter fick de som ville, fortsätta med filmer och några önskade att få måla. Några resultat kan ni se här. ✨💟

16

Idag har Skrattgruppen arbetat med rim och ramsor. Här är några av våra rim : Hatt-katt, bok-lok och kloss-box.

13

V. 4 😋🍛

18

Skatten; Idag var vi ute på förmiddagen och lekte. Efter lunch utforskade vi olika sensoriska material och ”degade” med lera samt lade mönster. Trevlig helg! 🌷

Du kan söka plats till Regnbågens förskola genom att skicka in intressanmälan till förskolechef. Hos oss kan du ställa ditt barn i kö från den dagen barnet är fött.
 

Välkommen in med din ansökan!

 

KONTAKT:
Rektor
Linda Arvidsson Lund
tfn. 070-754 23 35


Regnbågens Förskola
Sundstigen 11
613 36 Oxelösund