Naturvetenskapliga processer!


Under verksamhetsåret 2016/2017 märkte vi en stor nyfikenhet och utforskarlusta hos barnen kring naturvetenskapliga processer, experiment och tekniska lösningar. Vi har därför valt att knyta an till detta i vårt val av fokusområde på Regnbågens båda avdelningar under verksamhetsår 2017/2018.
På Droppen utforskar och lär vi med hela kroppen och alla sinnen. Vi tar spännande promenader i vårt närområde och lär oss kring djur, natur och samspel tillsammans i tvärgrupper men också våra relativt nystartade åldersgrupper. Många av oss är intresserade av dinousarier vilket blir ett fokus som speglar av sig i hela droppens barngrupp. 

På Skatten arbetar även vi i åldersgrupper. De äldsta barnen i Pippigruppen står inför en spännande överinskolning till förskoleklass, arbetar mycket med samarbete samt har under höstterminen genomfört ett dinosaurieprojekt inom fokusområdet naturvetenskap bland andra experiment och aktiviteter. Barnen i selfiegruppen valde att fokusera på människokroppen, likväl som dess olika funktioner. Skattens yngsta barn i Hello-Kittygruppen upptäcker främst alla nya rutiner, samspelet och dagen på Skatten i stort - men väver gärna in naturvetenskapen som en röd tråd genom utforskade och experiment av olika naturvetenskapliga processer omkring oss på ett mer allmänt plan. Vi lär oss dessutom massor av våra äldre kompisar på Skatten!

Utifrån arbetet i våra ålders-, och tvärgrupper har även hela skatten utforskat och funderat kring mikrolärande-situationer i form av Grej Of The Day-tillfällen där vi en stund om dagen lär oss om något specifikt. Bland annat undersöker vi vad som sker med skräpet i naturen genom plank-experimentet, har luktat på älgbajs och skapat såväl ett ekosystem som lekt med oobleck. 


HÖRNSTENARNA SPRÅKLIGHET, MATEMATIK I VARDAGEN, MÅ BRA, HÅLLBAR UTVECKLING & PEDAGOGISK DOKUMENTATION.
Läroplanen och styrdokumenten för förskolan ligger till grund för och ska genomsyra hela vår pedagogiska verksamhet som är Regnbågens förskola. Utöver ovanstående fokusområde som vår utgångspunkt knyter vi an till och använder oändligt många fler delar av läroplanen i vårt dagliga arbete, våra rutiner med mera. Vi har ändå valt att just nu lägga lite extra tanke på ett tematiskt arbetssätt - där hörnstenar som språklighet/språkande, matematiskt utforskande i vardagen, hållbar utveckling för en god framtid samt välmående i våra lärmiljöer finns som en röd tråd i vårt gemensamma arbete. I detta ska vi utveckla användandet av pedagogisk dokumentation som ett väsentligt, värdefullt verktyg för att fånga intresset, nyfikenheten och utvecklingsmöjligheterna hos både det enskilda barnet som den större gruppen. Följ gärna vår och barnens resa genom samtal, dokumentationer och vårt Instagramkonto @regnbagensforskolaoxelosund