Avgifter
Om du har barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du efter maxtaxan. Taxan gäller oavsett om du har ditt barn i kommunal verksamhet eller i enskild regi.
Maxtaxan betalar du 12 månader per år från det att du börjar introduktionen och så länge du har förskoleplatsen kvar, det vill säga även vid sjukdom, semester och annan ledighet.
Den gemensamma bruttoinkomsten i hushållet och antalet barn du har i barnomsorgen påverkar vilken avgift du får. Kontroll av rätt inlämnad inkomstuppgift sker retroaktivt hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald föräldraavgift justeras.

 


 

 

Nedan finner du verksamhetens mest använda blanketter och föreskrifter. klicka på respektive knapp för nedladdning och läs eller fyll i önskad blankett. Överlämna personligen eller sänd till rektor frida.belin@qnspedagogik.se