Sjukdomspolicy för Regnbågens förskola

Personalen på förskolan arbetar efter rekommendationer från Smittskyddsrådet och 1177 enligt nedanstående. Barnets allmäntillstånd avgör dessutom huruvida vi eventuellt ringer hem ert barn från förskolan. Vi tackar för ert samarbete!

  • Följande hänsyn bör föräldrar visa inför varandras barn och närmaste anhöriga i samband med sjukdom.

  •  Det allra viktigaste för att förhindra infektioner och smittspridning är en god hygien. Hjälp barnen att tvätta händerna före måltid och efter toalettbesök.

  • Följande riktlinjer bör och kommer av oss tillämpas när ditt barn är sjukt eller har varit hemma pga. sjukdom.

 

Förkylning:       

Hemma vid kraftig förkylning. Lätt förkylda barn kan vara på förskolan om deras allmäntillstånd tillåter att de orkar delta i gruppaktiviteter under en hel dag. Tänk dock på att barnet tillfrisknar fortare om det får vara hemma en dag ”extra”.

                       

Feber:             

Minst en feberfri dag innan barnet återvänder till förskolan.

 

Ögoninfektion: 

Återgång till förskolan då ögonen slutat kladda.

Ibland behövs behandling med antibiotika eller salva.

 

Tarminfektion: 

Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré:

Vistelse hemma tills barnet klarar av att äta och behålla ”normal” mat igen. Tänk på att barnet skall orka med aktiviteterna på förskolan under en hel dag. Minst två dygn hemmavistelse efter sista symptom såsom trötthet, illamående, brist på aptit eller liknande.
 

Vid magsjuka bör även syskonet vara hemma!
 

Streptokockinfektioner:

Streptokockbakterier ”frodas” i vår omgivning under höst och vårvinter. De är mycket smittsamma och ger upphov till bland annat halsfluss, svinkoppor, sharlakansfeber och nagelbandsinfektioner. Dessa sjukdomar kräver oftast behandling av antibiotika. Efter två dygns medicinering (om inte läkare sagt annat) är barnet smittfritt och kan återgå till förskolan om allmäntillståndet tillåter. Tänk på att barnets immunförsvar brukar vara nedsatt dagarna efter avslutad behandling. Det kan därför vara befogat att hålla barnet hemma just då, för att undvika en ny infektion. Om ditt barn av någon anledning inte äter penicillin trots påvisade streptokocker skall hon/han stanna hemma tills smittrisken är borta.

Detta kontrolleras lämpligen genom s.k. odling.

På förskolan kan vi ge barnet antibiotika efter två dygns medicinering. Men om barnet tar medicin under tvång, så ger vi inte. Då får barnet stanna hemma tills kuren är avslutad.

Vattkoppor:     

Återgång till förskolan då kopporna torkat in ordentligt, vanligen efter en vecka.

 

Löss:

Om vi upptäcker gnetter (ägg)/löss i barnets hår, skickas barnet hem. Viktigt att luskamma bort gnetter och löss med luskam efter barnet har behandlats. Efter genomgången behandling kan barnet återgå till förskolan. Luskamningen ska fortsätta dagligen i två veckors tid efter behandling.

 

  • Vid tveksamhet rådfråga alltid personalen, deras bedömning gäller.
För planering av verksamheten ska friskanmälan göras senast 16.00 dagen innan barnet förväntas åter på förskolan. 

 

Information och blanketter