Sjukdomspolicy för Regnbågens förskola

Personalen på förskolan arbetar efter rekommendationer från 1177. Barnets allmäntillstånd avgör om vi ringer hem ert barn från förskolan. Vi tackar för ert samarbete!

 

  • Vid tveksamhet rådfråga alltid personalen, deras bedömning gäller.
För planering av verksamheten ska friskanmälan göras senast 13.00 dagen innan barnet förväntas åter på förskolan. 

 

Information och blanketter