Kvalitetsarbete på Regnbågens Förskola 
Vi är en förskola som drivs i privat regi, men med ett arbete utifrån samma premisser såsom skollagen, läroplanen samt övriga styrdokument som en kommunalt bedriven verksamhet. Varje år arbetar arbetslagen tillsammans med förskolechefen fram en likabehandlingsplan för vår verksamhet samt en kvalitetsredovisning där vi utvärderar vår verksamhet. Utifrån kvalitetsredovisningen kan vi tillsammans arbeta fram vår förskolas arbetsplan för nästkommande läsår. 
 

Verksamhetens Kvalitetsredovisning & Likabehandlingsplan

Nu är vi i full gång med att sammanställa årets kvalitetsredovisning. Den kommer att laddas upp här inom kort