Välkommen till Droppen.
 

 

På Droppen vistas barnen från 1 år till ca 3 år. Det är ca 13 barn på tre stycken pedagoger.

 
Droppens pedagoger arbetar utifrån trygghet, värme, och genom att vara närvarande pedagoger.

Droppen arbetar med samma grundrutiner om dagarna, för att barnen ska känna trygghet hos oss. Vi erbjuder barnen bland annat sång,musik och rörelse. Vi går ofta på promenader och besöker skogen och fokuserar vårt arbete på att barnen ska känna sig trygga och glada i sin vardag hos oss.

 

Avdelningen är uppbyggd med tre rum:

Rörelserummet:

I rörelserummet har vi alla möjligheter till rörelseglädje! På vår motorikö tränar barnen sin grovmotorik  genom att hoppa, klättra och åka kana, det finns även en balansbräda samt en ribbstol att utforska med hela kroppen som redskap. Med varierat tunga dunkar fyllda med vatten, rockringar och bollar utvecklar barnet sin sinneskänsla för jämförelser, rumsuppfattning och volym. I rörelserummet har vi stundvis rörelsegymnastik där vi använder hela vår kropp och knopp.

Våra låga fönster gör att barnen kan titta ut på allt spännande som finns utanför vilket också leder till intressanta, utvecklande samtal vid vår matplats belägen i ena hörnet utav rummet. Här kan vi sitta och titta ut på våra små gråsparvar som bor under taknocken. Barnen har genom materialets utplacering på deras nivå, all möjlighet till självständighet med pedagogens stöd. Bland annat vill barnet ofta själv duka sin tallrik, bestick och glas själva.
En populär plats i rörelserummet är dessutom myshörnan med vår soffa och böcker där vi kan få en avkopplande stund under dagen eller vakna till i efter vilan .

Fantasirummet:

I fantasirummet har vi tillgång till material för bland annat rollek och konstruktionslek. Vid barnens kök och bordet kan det dukas och bjudas på mat och till fest. Vi har även här böcker samt utklädningskläder för rollekarna. Byggmaterial i olika former ger barnen möjlighet att använda sin fantasi och kreativitet för finmotoriska konstruktioner. Det finns dessutom bilar och en tågbana där barnen kan samlas kring och interagera med varandra. I detta rum har barnen sin vila innan eller efter maten.

Skapanderummet - det sensoriska rummet:
I vårt skapande/sensoriska rum har barnen fullt av material att skapa med. Allt material finns i genomskinliga lådor så att barnen lätt kan berätta eller peka på vad de vill arbeta med. Vi målar och skapar med händerna eller varierade redskap samt har mycket sinnestränande material att tillgå. Tillgång till vattenlek finns också. Vi övar genom dessa kreativa sätt på våra finmotorska färdigheter samt genom att pärla klippa,skriva,rita,sortera, dega med mera.
 

loading...

Vi är en pedagog i varje rum, så att vi alltid finns närvarande nära och tillsammans med barnen i deras aktiviteter och ständiga lärande.
 

Små barn lär med hela kroppen och alla sina sinnen.

Vi försöker därför ha en så sinnesstimulerande miljö som möjligt!