Läroplanen för förskolan 98/10

 

Läroplan för förskolan. Reviderad 2017.
Den 1 juli 2011 började förändringarna i förskolans läroplan att gälla.

 

Läroplanen hittar du på www.skolverket.se
Eller genom att klicka på knapparna till höger 

Rättelseblad, Läroplan för förskolan