Droppens pedagoger är:

Charlotte Boströmbarnskötare och småbarnspedagog
Louise Erikssonbarnskötare
Linda Kjellberg,  småbarnspedagog
  

Skattens pedagoger är:

Linn Berglund småbarnspedagog (tjänstledig för studier)
Helen Kareliusson barnskötare
Angelica Karlsson leg. förskollärare samt lagledare
Linda Arvidsson Lund, förskollärare-förskolechef
Marwa Al-Aboddy, barnskötare - vd och ägare

Övrig personal


 Förskolan har normalt egen tillagning av mat men för närvarande köper vi in färdiga luncher eftersom vår kock slutat och tjänsten är vakant.

Ebba Hedlund är vår husvikarie som stöttar oss på såväl Droppen som Skatten. 

Vi har även våra värdefulla timvikarier som introduceras via muntlig presentation och genom bild i avdelningens hallar. 

Förskolechef
Linda Arvidsson Lund