Droppens pedagoger är:

Charlotte Boströmbarnskötare och småbarnspedagog
Louise Erikssonbarnskötare
Linda Kjellberg,  småbarnspedagog
  

Skattens pedagoger är:

Linn Berglund småbarnspedagog (tjänstledig för studier)
Helen Kareliusson barnskötare
Angelica Karlsson leg. förskollärare samt lagledare
Linda Arvidsson Lund, förskollärare-förskolechef

 

Övrig personal


 Förskolan har egen tillagning och egen kockerska.

Vi har även våra värdefulla timvikarier som introduceras via muntlig presentation och genom bild i avdelningens hallar. 

Rektor
Linda Arvidsson Lund