Välkommen till Regnbågens förskola!

loading...

Regnbågens förskola är en förskola där barnen står i fokus. Vi ger alla barn i verksamheten en trygg, omsorgsfull, lustväckande och stimulerande vardag med närvarande och aktivt medforskande pedagoger. 

Regnbågens förskola ligger i ett lugnt bostadsområde i Sunda/Peterslund och vi har två avdelningar, Droppen för 1-3 åringar och Skatten 3-6 åringar.

Avdelningarna samverkar mycket tillsammans och vi erbjuder ditt barn en indivduell inskolning med omsorg och utveckling. Tillvaron på förskolan består sedan av fri lek och upptäckaranda utifrån barnets samt barngruppens inflytande och delaktighet. Detta i kombination med pedagogledda lärandesituationer och undervisning med grund i styrdokument där vi upptäcker omvärlden och allt i den med kroppen som redskap, alla våra sinnen samt med alla våra kompisar. Lärotilllfällena är såväl åldersindelade som tvärgruppsindelad för ett dynamiskt samspel!

Vi vill erbjuda en bra kost i vår verksamhet och därför lagar vår kock all mat från grunden. Vi erbjuder mycket frukt och grönsaker.

På Regnbågen värnar vi om att vara ute mycket och erbjuder många stunder i utemiljöerna, vi går ofta till skogen och ibland ger vi oss iväg på äventyr såväl runt knuten som till något spännande mål en bit iväg. Inget äventyr är för stort för oss!


Förskolans öppettider: 
6.00 - 17.30 måndag-fredag


Öppettiderna anpassas efter vårdnadshavares arbetstider.

Några av våra hörnstenar 
 

* Trygghet, delaktighet och uppmuntran till självständighet.

* En noggrant förberedd miljö.

* Pedagogen, som handleder och inspirerar. Pedagogen finns alltid där för barnet .

Vi anser att miljön är en viktig del i barnens lärande, trygghet och utveckling. Vi försöker att utveckla inne- och utemiljön efter de behov som finns för stunden. Miljön ska locka och inspirera till nyfikenhet och utveckling.

Föräldrasamverkan är en viktig del för oss, du som förälder har den viktigaste rollen i ditt barns liv och tillsammans med dig/er vill vi skapa en trygg och värdefull tid hos oss. Du är alltid välkommen att framföra dina åsikter direkt till oss pedagoger eller till vår förskolechef. Vi erbjuder föräldraråd två gånger per år och där får du som vårdnadshavare möjlighet att vara med i förskolans utvecklingsarbete.

Vi strävar efter självständiga, trygga och glada barn i en lugn och harmonisk miljö

8

Lunch V.38 på regnbågen 🌈

16

Skatten och fyra Droppenbarn💧🌈 Idag på förmiddagen begav vi oss till skogen🌲🌲 Vi hade kartläsare som gick först i ledet och när vi kom fram till skogen samlades vi i en ring. I skogen har vi tränat vår #grovmotorik , #språk #matematik #känselsinnet och #smaksinnet Några förvandlades till blåbärsmonster, vi har samarbetat och utforskat tillsammans!

20

Hello Kitty-gruppen har idag pratat om hur man kan vara en bra kompis. Vi ritade av våra händer och klippte ut dem. Dessa ska vi sätta ihop med de andra gruppernas händer till ett stort kompishjärta. ❤️ På händerna skriver vi upp de förslag som barnen säger, kring hur man kan vara en bra kompis.

17

Idag hade hästgruppen grupp. Vi tillverkade stentroll och hade en rolig förmiddag tillsammans. Vi har fortsatt att prata om hur man är en bra kompis. På samlingen valde vi en ny kompissång. Utelek på eftermiddagen. 🌈

21

Morgon samlingen började med att en av våra kompisar hade tagit med sig en död natt 🦋. Vi stoppade den i en lupp och skickade runt den bland oss. Den blev större i burken. Hello kitty gruppen och hästgruppen gick ut. Vi andra som stannade inne, röstade fram vårt gruppnamn som blev Skrattgruppen. Vi läste boken om Tio vilda hästar och pratade om hur man är en bra kompis. Vi hann även med att börja på vårt kompishjärta som hela skatten ska vara med och arbeta fram. Rolig dag 🌼 🌈

Du kan söka plats till Regnbågens förskola genom att skicka in intressanmälan till förskolechef. Hos oss kan du ställa ditt barn i kö från den dagen barnet är fött.
 

Välkommen in med din ansökan!

 

KONTAKT:
Förskolechef
Linda Arvidsson Lund
tfn. 070-754 23 35


Regnbågens Förskola
Sundstigen 11
613 36 Oxelösund